🍀 BodyID bracelet speaks for you when you can't ❤️
Shipping throughout Europe 🚚

Zpracování osobních údajů

Consent information:

Personal data will be processed for the duration of the same subject of business of the administrator.

I can withdraw the consent at any time.

ORDER CREATION

I hereby give my consent to Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, with its registered office at Anna Rybníčková 2615/1, 155 00, Prague 5 - Stodůlky (hereinafter referred to as the “Administrator”), to process the following personal data in accordance with applicable legal regulations:

- name and surname

- Postal address

- e-mail

- telephone number

- information on the identification plate (bracelet and other goods that are sold for the purpose of identifying the person)

The above personal data are processed for the purpose of processing the order and delivery of the ordered goods to the customer, ie for the purpose of fulfilling the concluded contract, and for sending business messages and other marketing activities by the administrator to your person (eg sending printed leaflets by mail, SMS messages to mobile phone, e-mail with advertising content).

CUSTOMER REGISTRATION

I hereby give my consent to Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, with its registered office at Anna Rybníčková 2615/1, 155 00, Prague 5 - Stodůlky (hereinafter referred to as the “Administrator”), to process the following personal data in accordance with applicable legal regulations:

- name and surname

- Postal address

- e-mail

- telephone number

- gender

- birthdate

The above personal data is processed for the purpose of keeping customer records, enabling customers to monitor order history and facilitate the creation of new orders and to send business messages and other marketing activities by the administrator to your person (eg sending printed leaflets by mail, SMS messages to mobile phones). , e-mail with advertising content).

COMPLETING THE CONTACT FORM

I hereby give my consent to the company Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, with its registered office at Anna Rybníčková 2615/1, 155 00, Prague 5 - Stodůlky (hereinafter referred to as the “Administrator”), to process this personal data in accordance with applicable legal regulations form completed):

- name and surname

- e-mail

- telephone number

The above personal data is processed in order to answer the question posed through the contact form and to send business messages and other marketing activities by the administrator to your person (eg sending printed leaflets by mail, SMS messages to mobile phones, e-mail with advertising content) .

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU

Uděluji tímto souhlas společnosti Společnost Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, se sídlem Anny Rybníčkové 2615/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

- e-mail

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to pouze v rozsahum, který respektuje účel poskytování služeb Správce.

Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Beru na vědomí, že mám právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

- nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

Informace v případě nesouhlasu:

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Společnost Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, se sídlem Anny Rybníčkové 2615/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v objednávkovém formuláři vyplněny):

- jméno a příjmení

- poštovní adresa

- e-mail

- telefonní číslo

- údaje na identifikačním štítku (náramku a dalším zboží, které je prodáváno ze účelem identifikace osoby)

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce splnit.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Společnost Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, se sídlem Anny Rybníčkové 2615/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v registračním formuláři vyplněny):

- jméno a příjmení

- poštovní adresa

- e-mail

- telefonní číslo

- pohlaví

- datum narození

- údaje na identifikačním štítku (náramku a dalším zboží, které je prodáváno ze účelem identifikace osoby)

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro registraci a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci dokončit.

VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Společnost Tomáš Obr BodyID, IČ 68291132, se sídlem Anny Rybníčkové 2615/1, 155 00, Praha 5 - Stodůlky, (dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):

- jméno a příjmení

- e-mail

- telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a vedení evidence dotazů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení Vašeho dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dotaz zodpovědět.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to pouze v rozsahum, který respektuje účel poskytování služeb Správce.

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Společnost Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo:

- požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na vámi poskytnutá data a s rostoucím významem internetu si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů. A proto vám předkládáme následující garance o jejich bezpečnosti v naší firmě.

Můžete být jistí, že vaše osobní data budou v bezpečí a bude s nimi nakládáno pouze v mezích, jež dovolují zákony České republiky. Všechna vaše osobní data uchováváme s maximální mírou bezpečí proti jejich krádeži či jinému zneužití.

Jsme registrovaní správci osobních údajů.

Na našem webu sbíráme zejména vaše údaje, které hodláte umístit na vámi kupované výrobky a dále e-mailové adresy a kontaktní údaje i další data. Jsme registrovaní správci osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naši registraci naleznete na stránkách UOOU.cz pod číslem 00045068. Tyto osobní údaje vyplňujete do našich formulářů či nám je jinak poskytujete.

Data o provozu na těchto stránkách jsou měřena a vyhodnocována systémem Google Analytics jakožto třetí stranou. Měření provádíme pro neustálé zlepšování našich služeb a pro dokonalé poznání naší cílové skupiny.

Google Analytics může část Vašich dat rovněž využívat pro zlepšování svých služeb, pouze však těch anonymních.

Prohlášení

Zadáním osobních údajů výslovně prohlašujete, že BodyID (Tomáš Obr, IČ: 68291132), jakožto správce osobních údajů, poskytujete svobodně a dobrovolně své osobní údaje a udělujete svůj souhlas k jejich zpracovávání ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v této souvislosti berete na vědomí, že sdělené osobní údaje budou zpracovávány, tj. zejména shromažďovány, ukládány na nosiče informací, upravovány nebo pozměňovány, vyhledávány, používány, uchovávány, tříděny nebo kombinovány, zejména za účelem nabízení produktů a služeb.

Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser.