❤️ BodyID může zachránit i život ❤️ Velmi kvalitní ID, velmi odolné 💪

První pomoc

První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, sloužící k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci.

Největší význam má u kritických poruch zdraví – takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí jako je dýchání a krevní oběh.


Zachovejte chladnou hlavu a nepanikařte

Myslete na svou bezpečnost, pozorně se rozhlédněte, nasaďte si ochranné pomůcky (rukavice, vestu), a eliminujte možná nebezpečí v okolí neštěstí podle konkrétní situace

- Při autonehodě: zajištěním vozidel proti pohybu brzdou či kameny, umístěním výstražného trojúhelníku, odklizením raněných z vozovky, případným vytažením raněných z auta (jen v případě že jim při setrvání v autě hrozí nebezpečí)

- Při požáru: odvedením přítomných (přihlížejících i raněných) z dosahu požáru, zabráněním jeho dalšího šíření (pokud lze), zabráněním větším škodám (odnesením lahví s výbušninami)

- Při poranění elektrickým proudem: vypnutím zdroje nebo alespoň přerušením kontaktu raněného se zdrojem proudu, zajištěním, aby se nikdo další nezranil

- Po výbuchu: Odvedením (odnesením) raněných co nejrychleji z ohroženého prostoru, ošetřením se zabýváme později

- Po (při) úniku jedovatých látek: zabráněním dalšího úniku (pokud lze), zabráněním dalšího kontaktu s danými látkami

- Při poranění ostrými či jinak nebezpečnými předměty (zbraň): zajištěním, aby se již nikdo nezranil

Ujasněte si, kolik je postižených a co se stalo

- pomoci je třeba rychle, ale nikoliv zbrkle.

Ověřte stav postiženého/ných

- v první řadě se zaměřte na základní funkce jako je dýchání, vědomí a krevní oběh. Dále pak jestli má popáleniny, je dezorientovaný nebo jestli dokáže chodit.


Přivolejte záchrannou službu 155 nebo 112

- volejte přímo od postiženého

- požádejte o pomoc lidi kolem Vás


Poskytněte první pomoc

Zastavte případné tepenné nebo žilní krvácení

- stlačením rány (držte až do příjezdu pomoci), tlakovým obvazem, event. zaškrcením

- zapíchnutý předmět v hrudníku nebo břiše nevytahujte – krvácení by se mohlo zhoršit


Zjistěte stav vědomí postižené osoby

- oslovením, poplácáním po ramenu, vyvoláním bolesti

Zkontrolujte dutinu ústní, jestli v ní nemá cizí tělesa (případně odstraňte veškeré překážky) a zjistěte stav dýchání

- sledujte pohyby hrudníku a přiložte ucho k ústům


Resuscitace – stlačování hrudníku

1) postižený leží na tvrdé podložce

2) položte své zápěstí do středu hrudníku bezvědomého

3) ruce držte napnuté a tlačte kolmo dolů

4) rychlost je 100 až 120 stlačení za minutu

5) stlačujte do hloubky 5 až 6 cm

6) nepřerušuj do příjezdu odborné pomoci, nebo dokud nezačne jevit známky života


DÝCHÁ

Udržujte záklon a nepřetržitě sledujte dýchání do příjezdu záchranářů, ošetřete případná další zranění a pátrejte po příčině bezvědomí (info od svědků, alkohol, léky)

- pokud zvrací, otočte osobu na bok do zotavovací polohy, aby zvratky nevdechla

- snažíme se udržet postiženého v teple (přikrytím, zabalením do protišokové folie)


První pomoc při infarktu

Infarkt se projevuje náhlou bolestí na hrudi, dochází k ucpání některé cévy, která vyživuje srdce a tím pádem se některá část srdečního svalu ocitne bez zásobení krví. Jedná se o velmi nebezpečný stav, který je nejčastější příčinou zástavy životních funkcí u dospělého. Proto se vyplatí bolest, pocit pálení nebo svírání, tlaku v oblasti hrudníku, zad, krku, paže nebo břicha nepodcenit. Postižený bývá většinou bledý, má nevolnost nebo dušnost.

- postiženého uložte do polosedu

- ihned volejte záchrannou službu

- dejte pozor, aby se nenamáhal, nepracoval, nikam nechodil, nejlépe i málo mluvil

- pokud má předepsané léky na srdeční potíže, pomozte mu je užít

- vyvětrejte, uvolněte oděv kolem krku a postiženého uklidněte

- do příjezdu záchranné služby postiženého sledujte, při zhoršení stavu opět informujte záchranáře a reagujte na situaci


Náramek BodyID

Viditelně umístěný Body ID náramek může pomoci záchranářům s Vaší rychlou identifikací. Mohou se díky němu dozvědět, jaký je Váš zdravotní stav, jaké máte alergie, a při poskytování lékařské pomoci k tomu budou moci přihlédnout, což může v těžkých případech zvýšit šanci na přežití. Pomůže i s kontaktováním uvedených blízkých osob.

Na BodyID náramek si můžete vyznačit např. Jméno, příjmení, rok narození, stát, případně město, telefon na blízké osoby, alergie, krevní skupinu, diagnózy,.

Udělejte si čas a vytvořte si takový, který bude odpovídat vaší anamnéze, a buďte v klidu s vědomím, že jste v bezpečí v případě nouze.