🍀 BodyID náramek mluví za vás, když vy nemůžete ❤️

První pomoc

Protože se každý z nás může někdy dostat do situace, kdy bude někdo v okolí potřebovat pomoc při úrazu nebo onemocnění, je důležité znát základní pravidla poskytování první pomoci. Pomocí podanou včas a správně, zachráníme lidský život.

První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, sloužící k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Největší význam má u kritických poruch zdraví – takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí jako je dýchání a krevní oběh.

Při takových nepředvídatelných událostech, kdy z různých důvodů nemůžete komunikovat (ztráta vědomí, nehoda aj.) může viditelně umístěný Body ID náramek pomoct záchranářům s Vaší rychlou identifikací. Můžou se díky němu dozvědět, jaký je Váš zdravotní stav, jaké máte alergie, a při poskytování lékařské pomoci k tomu budou moci přihlédnout, což může v těžkých případech zvýšit šanci na přežití. Pomůže i s kontaktováním uvedených blízkých osob.

Na náramek si můžete vyznačit např. Jméno, příjmení, rok narození, stát, případně město, telefon na blízké osoby, alergie, krevní skupinu, diagnózy,.

Udělejte si čas a vytvořte si takový, který bude odpovídat vaší anamnéze, a buďte v klidu s vědomím, že jste v bezpečí v případě nouze.